Formularz kontaktowy

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie


ul.Słowackiego 3a
76-004 Sianów
Telefon: 94 318-55-12

Godziny pracy:

Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:00
w piątki od godziny 7:30 do 15:30
 
W każdy piątek wypadający w dniach pracy ośrodka,
Kierownik MGOPS Sianów przyjmuje wnioski i skargi w godzinach od 14:30 do 15:30
 
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
czynny codziennie w godzinach pracy ośrodka.
 
Dział Pracowników Socjalnych
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00

Dział Świadczeń
czynny codziennie w godzinach pracy ośrodka
 
Gminny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
czynny w każdy wtorek od 15:00 do 17:00
 
Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 14:00
w piątki od 7:30 do 14:30
Copyright ©2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, All Rights Reserved.