Aktualności

KOMUNIKAT DZIAŁU ŚWIADCZEŃ

 

Dział Świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i świadczenie wychowawcze 500+ będą przyjmowane w wersji elektronicznej lub papierowej od 01 sierpnia 2017r.
Komunikaty o wnioskach i zmianach w sposobie obsługi interesantów zostaną podane do wiadomości na stronach www.sianow.pl i www.mgops.sianow.pl.
Elżbieta Ałtyn
z-ca kierownika MGOPS

 

W Sianowie ruszyła akcja "Koperta życia - ratunek w lodówce"


„Koperta życia- ratunek w lodówce ” przeznaczona jest dla osób starszych , samotnych ale także niepełnosprawnych z Gminy Sianów. Wszyscy zainteresowani otrzymają bezpłatne pakiety zawierające plastikową kopertę wraz z formularzem i dwie samoprzylepne plakietki. Ankieta zawiera informacje dotyczące grupy krwi, przebytych chorób, uczuleń i przyjmowanych leków. Po wypełnieniu trafia do plastikowej koperty i wraz z nią powinna zostać umieszczona w domowej lodówce tak by była łatwo dostępna dla służb ratowniczych uczestniczących w akcji niesienia pomocy.
  

koperta

fot. Iwona Kilczewska 

Dobrze, gdyby ta karta informacyjna została skonsultowana przez lekarza rodzinnego i podpisana, wtedy rzeczywiście będzie wiarygodna. Mamy nadzieję, że koperta życia przyniesie poczucie bezpieczeństwa i może stać się ratunkiem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Koperty życia są do odbioru w Miejsko - Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie ul.Słowackiego 3a u Pani Moniki Grzywacz –Żukowskiej.

Tekst: Halina Iwanisik

 

 

Wyróżnienia wojewody dla pracowników socjalnych

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie , które rozpoczęło się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks.Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. Następnie odbyła się konferencja naukowa podczas której wojewoda Krzysztof Kozłowski wręczył listy gratulacyjne dla najbardziej wyróżniających się pracowników socjalnych z terenu województwa Zachodniopomorskiego. W części oficjalnej wojewoda wręczył 17 listów gratulacyjnych i pamiątkowych grawertonów szczególnie zasłużonym pracownikom socjalnym. Wśród wyróżnionych była Beata Kowal - pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. W imieniu rządu Rzeczypospolitej chciałbym państwu podziękować za trud włożony w codzienną pracę – mówił wojewoda Kozłowski – Jesteście  kustoszami ludzkiej godności, to wielka odpowiedzialność. Z prelekcjami dedykowanymi dla pracowników socjalnych wystąpili: prof. Barbara Kromolicka z US („Zagrożenia zawodowe pracowników socjalnych”), dr Rafał Iwański z US („Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi”) oraz p. Agata Rybacka-Stiller z Komendy Wojewódzkiej Policji („Bezpieczeństwo pracowników socjalnych w kontakcie z klientem agresywnym”).  

 mszamsza2pracownicy6pracoenicy4pracownicy5pracownicy3
 
 
Tekst:Halina Iwanisik
Copyright ©2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, All Rights Reserved.