Środowiskowy Dom Samopomocy "Szansa"

 
 
Szanowni Państwo,
 
 
 
       Z związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Od aktywizacji do godnego zatrudnienia” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K508/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2014-2020, realizowanego na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiatach: M. Koszalin, koszalińskim, białogardzkim, świdwińskim oraz szczecineckim, zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na swojej Stronie Internetowej załączonego plakatu informującego o realizacji ww. projektu( plakat wysyłamy w załączeniu). Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 150 osób(82K) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia, os. korzystających z POPŻ, z terenu powiatów charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym  tj.: m. Koszalin,powiaty: koszaliński, białogardzki, świdwiński, szczecinecki, przez realizację w terminie 01.09.2017 – 31.12.2018r. kompleksowego programu,realizowanego na podstawie indywidualnych planów działania przygotowanych dla każdego uczestnika projektu z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowych, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.
 
 
 
Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych zadań będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci:
 
Kompleksowej diagnozy oraz opracowania indywidualnych ścieżek wsparcia dla 150 Uczestniczek/ Uczestników projektu Aktywizacji społecznej - działania psychologiczno-motywacyjne dla 150 Uczestniczek/Uczestników projektu, w której skład wejdą: Aktywizacji edukacyjno - zawodowej - zamknięte szkolenia zawodowe dla 136 UP (w tym 45 os. z niepełnosprawnościami).
 
 
Szkolenia o następującej tematyce:
 
- MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH – Kwalifikacja B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci sanitarnych,    
 
- OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - Kwalifikacja Z.5 Wykonywanie usług opiekuńczych,
 
- OBSŁUGA HOTELOWA- Kwalifikacja T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 
- INFORMATYCZE -Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 
Aktywizacji zawodowa - 3 miesięczne płatne staże zawodowe dla 136 UP (w tym 45 osób z niepełnosprawnościami) Aktywizacji zawodowej - pośrednictwo pracy dla 150UP Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia poniższe kryteria:
 
a.    zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa zachodniopomorskie(miasto Koszalin, powiaty: koszaliński,  białogardzki, świdwiński, szczecinecki)
 
b.    jest osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym: jest osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej, jest osobą bezrobotną (zaliczoną do III grupy oddalenia od rynku pracy), jest osobą posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym -osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi- kryterium premiowane jest osobą korzystającą z pomocy w ramach POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, jest osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia ,z powodu więcej niż jednej z przesłanek
c.posiada wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie
 
d.jest osobą nieaktywną zawodowo( osoba bierna zawodowo)
 
e. nie pozostaje uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014 – 2020,
 
 
 
Osobą do kontaktu jest Pani Magdalena Zielińska tel. 734 193 431, e-mail magdalena.zielinska@sawg.pl
 

 

 

GRZYBOBRANIE 2017

 

Dnia 21 września br. na parkingu leśnym w Przytoku odbyła się impreza cykliczna dla osób niepełnosprawnych ze Środowiskowych Domów Samopomocy pod nazwą „Grzybobranie”.  Organizatorami byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” oraz Gminny Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.  Uczestnikami spotkania byli domownicy  środowiskowych domów samopomocy ze Sławna, Biesiekierza, Krągu, Manowa, Szczecinka  i Sianowa, łącznie 120 osób. Kierownik ŚDS w Sianowie - Halina Iwanisik uroczyście powitała wszystkich gości i życzyła dużych zbiorów oraz udanej zabawy. Grupy pod opieką przewodników zbierały grzyby jadalne, które oceniało jury. Zostały wręczone nagrody za zebraną największą ilość grzybów jadalnych oraz
za znalezienie największego, zdrowego borowika. Ponadto uczestnicy imprezy wzięli udział
w zabawie tanecznej a muzyka umilała czas także podczas gorącego i słodkiego poczęstunku
w postaci kiełbaski z grilla, bigosu, ciasta oraz pączków. Każdy ŚDS otrzymał nagrodę za udział w „Grzybobraniu”.  Był to znakomity czas na relaks a także pozytywnego nastawienia uczestników przed zbliżającą się jesienią, której aura potrafi zakołysać nastrojami osób niepełnosprawnych. Pokazaliśmy, że zawsze liczy się uśmiech i otwarte serca na przyjmowanie wszelkiej dobroci i radości płynącej z zewnątrz. Impreza została zorganizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i pomocy sponsorów, a także współpracy z Nadleśnictwem Karnieszewice, którego przedstawiciele towarzyszyli nam podczas całej imprezy.

 
 
 

 

 

Tekst:Dorota Garnicka

 

Zdjęcia:Katarzyna Gawienowska

 
 
 

XII POWITANIE LATA

 

Dnia 22 czerwca br. odbyła się impreza cykliczna dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy i miasta Sianów pn. „Powitanie Lata”. Po raz kolejny zorganizowana w plenerze - na terenie Centrum Rekreacyjno-Rehablitacyjnego „FALA 1” w Łazach. Halina Iwanisik - Kierownik MGOPS w Sianowie i goście: Maciej Berlicki- Burmistrz Gminy i Miasta Sianów oraz Marcin Posmyk – Zastępca Burmistrza, życzyli wszystkim udanej zabawy. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji min. wspólną ZUMBĘ, udział w konkurencjach sportowych tj. rzut jajem w babę, slalom, wyścig kelnerów oraz przeciąganie liny. Domownicy ŚDS w Sianowie w strojach kowbojskich zaprezentowali piosenkę i taniec country. Ponadto zgodnie z tradycją wybraliśmy się nad morze puścić wianki symbolizujące zwyczaje "nocy świętojańskiej”. Przygotowano także poczęstunek i ognisko. Impreza była okazją do spotkania ze znajomymi z całej gminy, wspólnej zabawy oraz relaksu na świeżym powietrzu.
 
Dziękujemy sponsorom oraz pracownikom Centrum Kultury w Sianowie za pomoc w przygotowaniu imprezy.
 
Imprezę udało się zorganizować dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Gminnego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
 

Tekst: Regina Banasiak
Foto: Anna Zając
 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

 
13 czerwca 2017 roku ŚDS „Szansa” uczestniczył w VI Integracyjnym Turnieju Piłki Siatkowej w Szczecinku. Zdobyliśmy II miejsce po uczniach reprezentujących Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku. Turniej odbył się na „Mysiej Wyspie”, na którą tradycyjnie płynęliśmy tramwajem wodnym. Sianowska drużyna składająca się z zawodników: Piotr Janczyczyn, Józef Wocial, Dariusz Rudzki, Jarosław Kosmowski oraz Grzegorz Królikowski rywalizowała z zawodnikami z ŚDS-u ze Szczecinka, Turowa, Bornego Sulinowa, uczniami z Zespołu Szkół Technicznych. W trakcie turnieju można było uczestniczyć we wspólnej zabawie przy muzyce. ŚDS „Walentynka” ugościła nas słodkim poczęstunkiem oraz ciepłym posiłkiem.
 
Zawodnicy zadowoleni, pełni wrażeń, zmotywowani do dalszych wysiłków wrócili do Sianowa ze srebrnym pucharem, dyplomem oraz upominkiem.
 

Tekst: Katarzyna Gawienowska
Foto: Dorota Ślubowska
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Country w Łobzie

 
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa” w Sianowie 7 czerwca 2017r. wzięli udział w Przeglądzie Piosenki Osób Niepełnosprawnych zorganizowanej już po raz czternasty przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie. W tym roku tematem przewodnim było hasło„ Pewnego razu na dzikim zachodzie”. Każdy z uczestników był przebrany w strój kowboja zgodny z wizerunkiem tamtych czasów. Uczestnicy ŚDS „Szansa” uzbrojeni w kowbojskie kapelusze i czerwone chusteczki a’la Laki Luk zaprezentowali piosenkę oraz taniec z podkładem muzycznym w klimacie country. Poza występami osób z innych Środowiskowych Domów zorganizowano wiele dodatkowych atrakcji odpowiednio dopasowanych do hasła przewodniego festiwalu. Były wyścigi dyliżansów, kankan, taniec kowbojski, dyby, w które każdy mógł zostać zakuty oraz wiele innych. Uczestnicy zostali poczęstowani specjałami Restauracji „Ponderosa” serwującej jadło z Bizona, kiełbaski z rusztu, sałatkę country i fasolkę po kowbojsku. Wszyscy wrócili z wyśmienitymi humorami i wciąż żywym hasłem na ustach „NIECH ŻYJE DZIKI ZACHÓD!!!”.
 
 
 
Tekst:Dorota Garnicka
 
Foto:Sylwester Pietrzycki
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VI ZMAGANIA SPORTOWE O PUCHAR PEGAZA

 
W dniu 2 czerwca 2017 r. drużyna reprezentująca ŚDS „Szansę” z Sianowa już po raz szósty wzięła udział w spartakiadzie sportowej organizowanej przez ŚDS „Pegaz” z Manowa. Tegoroczna impreza nawiązywała do zbliżających się Igrzysk Sportów Nieolimpijskich m. in. W konkurencjach: narty (bieg grupowy), kajaki, mini polo, łucznictwo, bule. Zaproszeni zawodnicy z ŚDS-ów z Białogardu, Bobolic, Biesiekierza, Będzina, Przytocka, Koszalina, Sianowa i Manowa, zostali podzieleni na drużyny reprezentujące takie kraje, jak: Hiszpanię, Islandię, Walię, Szwecję, Portugalię, Szwajcarię, Francję oraz Polskę. Każda z nich liczyła po 8 zawodników, z różnych ŚDS-ów. Taki podział sprzyjał integracji wszystkich uczestników. Drużyna z Sianowa wystąpiła w składzie: Ewelina Koźlik, Małgorzata Borzyszkowska, Ewa Wałecka, Dariusz Joniec, Zenon Zawół, Paweł Hejman oraz Józef Wocial.
 
Gospodarze ugościli przybyłych słodkim i ciepłym poczęstunkiem a przerwy między konkurencjami wypełniała zabawa taneczna. Dziękujemy organizatorom za wspaniałą imprezę.
 
 
 
Tekst: Dorota Ślubowska i Dariusz Joniec
 
Foto: Sylwester Pietrzycki
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ – FESTIWAL UMIEJĘTNOŚCI w KOSZALINIE    19.05.2017r.

 
 
 
Uczestnicy ŚDS „Szansa” spotkali się z niepełnosprawnymi mieszkańcami regionu na Rynku Miejskim, aby wspólnie świętować Dzień Godności, którego organizatorem było PSONI - Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Koszalinie. Po barwnym przemarszu ulicami Koszalina, odbył się pokaz mody, koncert zespołu „AKCES”, prezentacja specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz warsztaty integracyjne pn. „Podziel się swoją pasją”. Ponadto zorganizowano kiermasz wyrobów artystycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne. Gospodarze zapewnili mnóstwo atrakcji dostosowanych do możliwości uczestników min. warsztaty: „Sztuka zaklęta w kamieniu”, „Wiosenne bukiety”, „Rękodzieła unikalnego” i „Poznaję świat wszystkimi zmysłąmi”.
Domownicy ŚDS „Szansa” zawsze chętnie uczestniczą w obchodach,  które są okazją do spotkania z przyjaciółmi z różnych ośrodków wsparcia oraz możliwością zaprezentowania swoich umiejętności i poznania nowych technik artystycznych.
 
 
 
Tekst: Regina Banasiak
Zdjęcia: Katarzyna Gawienowska
 
 
a
 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd na Turniej Tańca

 
Taniec  to nie tylko ruch i zabawa, ale także wyrażanie emocji i sztuka. Każdy robi to w niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju sposób. Przekonali się o tym uczestnicy ŚDS „Szansa”, którzy zostali zaproszeni na I Turniej Tańca Dowolnego zorganizowany przez ŚDS „Feniks” w Biesiekierzu. Turniej odbył się 16 maja b. r. a wzięły w nim udział: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Warnino, Środowiskowe Domy Samopomocy z Bobolic, Sławna, Będzina, Powiatowy Dom Samopomocy w Białogardzie oraz gospodarze – ŚDS z Biesiekierza. Zespół „Szansy” zaprezentował Taniec Belgijski. To ludowy taniec integracyjny tańczony w parach po kole, cieszący się dużą popularnością na weselach. Do miłej, przyjaznej atmosfery turnieju przyczynili się wolontariusze Gimnazjum Gminnego w Biesiekierzu. Roztańczeni Domownicy „Szansy” wrócili pełni radości i satysfakcji po udanym występie.
 
 
 
Tekst: Dorota Ślubowska
 
Foto: Sylwester Pietrzycki
 

 

 

 

 

 
 

Pobyt w Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku „Sophia” Bryza w Sarbinowie

 
W dniach od 10 do 12 maja b.r. domownicy ŚDS „Szansa” mieli możliwość korzystać z bogatej oferty zabiegów fizjoterapeutycznych w cichym, pełnym zieleni ośrodku położonym zaledwie 400 m od morza. Dzięki sprzyjającej pogodzie uczestnicy  podczas pobytu spacerowali po plaży, uprawiali jogging przy zachodzie słońca, zbierali kolorowe szkiełka, które zostaną wykorzystane na zajęciach plastycznych prowadzonych w „Szansie”. Ponadto mieli możliwość zwiedzać kompleks ogrodów Hortulus w Dobrzycy. Bogaty w atrakcje pobyt uświetniły wieczorki taneczne – jeden z nich został poprowadzony przez naszego DJ-a  Pawła Hejmana. Podczas wieczorku uczestnik „Szansy” p. Dariusz Joniec przeczytał wiersz napisany  przez domowników specjalnie na tę okazję. Zarówno personelowi „Sophii” jak i wszystkim obecnym wiersz bardzo się podobał. Wolne chwile wypełnione były grami w Ligretto, Dobble i karty. Wróciliśmy pozytywnie „zmęczeni”, pełni wrażeń i wzbogaceni nowymi doświadczeniami.
Tekst: Dorota Ślubowska
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Zdjęcia: Kaja Rychter
 

Warsztaty Kulinarne

 
Dnia 27 kwietnia 2017r. w ŚDS „Szansa” w Sianowie odbyły się dziesiąte warsztaty kulinarne. W gronie  zaproszonych gości znalazły się zaprzyjaźnione Środowiskowe Domy z Krągu i Bobolic. Pierwszy raz gościliśmy także Środowiskowy Dom Samopomocy z Będzina. Tematem tegorocznych warsztatów były potrawy z brokułem i kalafiorem. 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie jest znany ze swojej gościnności i otwartości czego dowodem były pyszności specjalnie przygotowane dla uczestników warsztatów - świeżo upieczone drożdżowe babeczki z serem i czekoladą, owoce i napoje. Czas oczekiwania na wyniki jury wypełniła zabawa taneczna, w której zawsze wszyscy chętnie biorą udział. Gotowe dania tradycyjnie oceniło jury, które po wnikliwej naradzie stwierdziło, że wszystkie potrawy zasłużyły na I miejsce.
Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu dyplomów oraz nagród wszyscy uczestnicy mogli poddać się degustacji potraw przygotowanych przez każdy z czterech Domów. Na zakończenie warsztatów przed serdecznym pożegnaniem zaprosiliśmy naszych gości na obiad przygotowany przez gospodarzy.
Impreza została dofinansowana ze środków PFRON.
Tekst: Dorota Garnicka


 

 
 

SPOTKANIE WIELKANOCNE Z OSOBAMI BEZDOMNYMI I SAMOTNYMI

 
Dnia 13 kwietnia 2017r. w Środowiskowym Domu Samopomocy „SZANSA” gościliśmy osoby bezdomne i samotne, z którymi do świątecznego stołu zasiedli i złożyli życzenia :Burmistrz - Maciej Berlicki i Kierownik MGOPS - Halina Iwanisik.  Tradycyjne, wielkanocne potrawy przygotowali uczestnicy  wraz z pracownikami ŚDS.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia: Katarzyna Gawienowska
                Tekst: Regina Banasiak
 

 

 

 

 

ŚNIADANIE WIELKANOCNE   w  ŚDS „SZANSA”

 
Dnia 12 kwietnia 2017r. zgodnie z tradycją uczestnicy ŚDS wspólnie z pracownikami zorganizowali uroczyste śniadanie wielkanocne. Podczas zajęć kulinarnych przygotowali żurek, sałatki, jajka faszerowane oraz babki i serniki. Pięknie  udekorowali świąteczny stół, na którym zagościły zajączki, kurczaczki i stroiki z bukszpanem.
W świątecznej atmosferze życzenia wszystkim obecnym złożyli: Burmistrz - Maciej Berlicki i Kierownik ŚDS - Halina Iwanisik.
 

 

 

 

 

DOKARMIAJMY PTAKI ZIMĄ!!!

 

Dnia 10 lutego br. uczestnicy ŚDS „Szansa” wzięli udział w zajęciach w Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Karnieszewice. Tym razem Pani Dagny Nowak-Staszewska przekazała nam wiele ciekawych informacji o ptakach żyjących na naszym terenie. Uczyliśmy się je rozpoznawać, i słuchaliśmy jak śpiewają. Podczas srogiej zimy ptaki potrzebują pomocy ludzi, dlatego też odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których przygotowaliśmy dla nich smakołyki:
- łańcuchy z plastrów pomarańczy i jabłek, oblanych miodem i oklejonych nasionami,
- kubeczki z nasionami zatopionymi w smalcu.
Zajęcia sprawiły nam wiele radości i były bardzo pożyteczne. Przygotowane smakołyki zawiesiliśmy w naszym ogródku, pięknie wyglądają na krzewach.

 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
Teraz z niecierpliwością oczekujemy na ptaki !!!

Zdjęcia:Dorota Ślubowska, Katarzyna Gawienowska

Tekst: Regina Banasiak
Copyright ©2017 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie, All Rights Reserved.